Mega Drvo: Od pilane na livadi do prometa od 13,5 miliona

Kada je tvornica masivnog namještaja Mega Drvo počela sa radom 1996. godine bila je to samo pilana na livadi. Radili su obradu drvne građe za primarnu proizvodnju. Dvadeset i dvije godine rada i ulaganja dovele su bijeljinsko Mega Drvo do pozicije jednog od najvećih izvoznika iz Semberije.

Danas 300 radnika u šest proizvodnih pogona u moderno opremljenoj tvornici na 50.000 m2 proizvodi masivni namještaj i masivne drvene lijepljene ploče uglavnom za tržište Zapadne Evrope. Godišnja proizvodnja iznosi oko 6.000 m3 drvenih masivnih lijepljenih ploča, debljine od 18 do 45 mm, koje u najvećoj mjeri koriste u sopstvenoj proizvodnji namještaja, vlastitog dizajna i po ideji naručioca. Osim toga, fabrika se bavi proizvodnjom građevinske stolarije i briketa.

Sonja Gavrić

– Danas imamo 300 radnika koji rade u dvije smjene. Po potrebi, uvodimo i treću. Naš godišnji promet iznosi 13,5 miliona KM, a od toga, 95% odlazi u izvoz. Naravno, nije oduvijek bilo tako. Kada je firma osnovana prije 22 godine njena osnovna djelatnost je bila primarna prerada drveta za potrebe građevinske industrije. Vremenom, tokom svih ovih godina, radilo se na rastu, na razvoju i unapređenju proizvodnih procesa kao i na proširenju djelatnosti. Tako smo stasali u uspješnog izvoznika, a u fabrici smo zaokružili proizvodni proces – od trupca do gotovog proizvoda – kaže za BiznisInfo Sonja Gavrićkomercijalna direktorica Mega Drva.

Radnici na raspolaganju imaju modernu tehnologiju za preradu drveta, a Mega drvo posjeduje i odgovarajuće certifikate koji garantuju kvalitet proizvoda.

Preduzeće je certifikovano prema standardima ISO 9001:2015, a od 2010. godine nosilac je certifikata za uspješnu odbranu i ispunjavanje FSC CoC standarda, što čini jedan od najznačajnijih međunarodnih certifikata u drvnoj industriji. Naime, FSC standardi, nastali kao odgovor na globalni problem nestanka šuma, podrazumijevaju garanciju da drvo do krajnjeg korisnika dolazi strogo praćenim lancem prodaje, proizvodnje i prerade drveta (tzv. „lanac nadzora“).

Glavna tržišta su Njemačka, Francuska, Austrija, Švicarska i Luksemburg. Svakodnevno u Zapadnu Evropu odlaze stolovi, kreveti, komode, ormari i klupe proizvedeni u Bijeljini, kao i masivne lijepljene ploče izrađene u bukvi i hrastu i briketi.

– Mega Drvo je dio jedne uspješne priče koja ima nevjerovatan potencijal za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Drvoprerađivačka industrija jedna je od najperspektivnijih privrednih grana u našoj zemlji i perjanica našeg izvoza, jedina privredna grana koja ostvaruje suficit. Izvoz drvne industrije prošle godine je iznosio 1,3 milijarde KM, a pokrivenost uvoza izvozom 373,5 posto. Drvna industrija čini 12,2% ukupnog izvoza iz BiH i 3% BDP-a. Podaci pokazuju da je još 2015. godine u ovoj industriji bilo 1.500 aktivnih kompanija i 30.000 zaposlenih radnika – kaže Gavrić.

Iako Bijeljina nije kraj koji raspolaže šumskim bogatstvom niti ima tradiciju proizvodnje namještaja, privrednici iz ovog kraja prepoznali su šansu koju drvna industrija i industrija namještaja nude Bosni i Hercegovini. Uložili su u razvoj kapaciteta, a podršku im je pružila i lokalna administracija.

– Imamo odličnu saradnju sa Gradom Bijeljina i Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije. Ova saradnja nije samo deklarativna, već se svakodnevno potvrđuje u praksi na zajedničkom rješavanju problema sa kojima se susrećemo. Naime, jačanjem javno-privatnog dijaloga, uspostavljenog kroz proces realizacije BFC (Business Friendly Certification) programa, pomaže nam da odgovorimo na neke od najvećih izazova sa kojima se susrećemo. Nama je, kao i ostalim u drvnoprerađivačkoj industriji najveći problem nedostatak kvalifikovane radne snage. U saradnji sa Gradom poduzeli smo više aktivnosti kako bismo ovaj problem prevazišli. Tako je na zahtjev i potrebe privrede, a u saradnji sa Gradom i Ministarstvom obrazovanja u srednju Tehničku školu uveden smjer stolar koji prije nije postojao, a koji je bitan kako za nas koji radimo u tom sektoru tako i za čitavu ekonomiju imajući u vidu uticaj koji drvna industrija ima na ekonomiju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine – kaže Gavrić i dodaje da će ovaj smjer omogućiti zapošljavanje kvalitetne radne snage i za Mega Drvo i za ostale drvoprerađivače ovog kraja.

U partnerstvu sa Gradom Bijeljina Mega Drvo provodi još jedan projekat pod nazivom „Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“ koji takođe podrazumijeva prevailaženje problema nedostatka radne snage u drvnom sektoru, a njegov je opšti cilj stvaranje institucionalnog okvira partnerstva između privrede, lokalne zajednice i obrazovnih institucija. Projekat je sada u završnoj fazi i posljednja grupa polaznika zavšava nastavu u fabrici koja će, nakon što završe školovanje, dio njih zaposliti.

Takođe, Mega Drvo je partner Grada Bijeljina u implementaciji još jednog projekta putem koga se pruža praktična obuka stolarima iz Tehničke škole.

– Model je takav da učenici imaju tri dana nastavu u školi, a dva dana su kod nas na praksi u fabrici. Imamo koordinatora prakične nastave koji radi sa učenicima, usmjerava ih, prati njihov napredak i ocjenjuje ih – kaže Gavrić i dodaje da o uspješnosti ovog modela svjedoči i činjenica da su neki od učenika koji su ranije završili praksu u fabrici sada ovdje i zaposleni.

Preduzeće, osim gradske administracije tijesno sarađuje i učestvuje u aktivnostima drugih institucija i organizacija. Tako je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje od 2015. godine zaposleno gotovo 40 lica sa evidencije nezaposlenih. Na taj način Mega Drvo daje svoj doprinos lokalnom ekonomskom razvoju i stvaranju perspektive za ostanak mladih i stručnih kadrova na ovom području.

– Nastojimo dalje ulagati i širiti se pogotovo kada je u pitanju proizvodnja namještaja. Samo prošle god imali smo investicije vrijedne više od pola miliona KM u opremu i osnovna sredstva, a ove godine ulaganja će biti i veća. Plan investicija za ovu godinu za prvi kvartal već je ispunjen, a značajna sredstva biće uložena u nabavku opreme i modernizaciju postrojenja – kaže Gavrić.

A kako bi i Mega Drvo i druga preduzeća u Bosni i Hercegovini uspješnije radila i bili konkurentniji na zahtjevnim tržištima, Gavrić kaže da bi bilo dobro da se uspostavi i osnaži javno-privatni dijalog i sa višim nivoima vlasti, kako bi se efikasnije koristili postojeći mehanizmi podrške za zapošljavanje, ali i kreirali novi.

Na taj način preduzeća bi se ohrabrila na intenzivnija ulaganja i dalji razvoj kreirajući pri tome prilike za nova radna mjesta. Takođe, smanjenje oporezivanja omogućilo bi preduzećima da više sredstava ulažu u opremu i širenje proizvodnje što bi podstaklo razvoj lokalne zajednice i čitave ekonomije.

Mega Drvo dobitnik je i brojnih priznanja: osvojena 2. nagrada Privredne komore Republike Srpske za najuspješnije preduzeće u kategoriji srednjih preduzeća u 2012. godini, zatim nagrada za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda u okviru manifestacije „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2013. godinu“, i brojne druge, zajedno sa počasnim priznanjem Grada Bijeljina u 2017. godini, Zlatnom medaljom „Knez Ivo od Semberije“ za dugogodišnji uspješan rad u oblasti drvne proizvodnje i zapošljavanje velikog broja radnika.

site.admin