Prilog sa BN televizije o dodjeli uvjerenja za operatere na CNC mašinama.

Prilog sa BN televizije o autoputu Sarajevo - Beograd.

Prilog sa Federalne televizije o prekvalifikaciji radnika shodno potrebama drvne industrije u DOO Mega Drvo iz Bijeljine.

Prilog sa RTRS televizije o zapošljavanju ratnih vojnih invalida u DOO Mega Drvo iz Bijeljine.

Prilog sa RTRS televizije o promociji deficitarnih stručnih zanimanja.

Prilog sa BN televizije o Evropskoj mreži preduzetništva.